Mateusz Kwiecień

  • Zmiana nie jest obowiązkowa. Przeżycie również.

    Zmiana nie jest obowiązkowa. Przeżycie również.

    Na granicy dnia i nocy, gdzie cienie spotykają się z promieniami słońca, stał samotny wędrowiec. Jego imię znane było tylko wiatrowi, który niósł je przez bezkresne pustkowia. Każdy krok, który stawiał, wiódł go ku nieznanemu, lecz jego serce nie znało lęku. Wiedział, że zmiana nie jest obowiązkowa, ale pragnienie przeżycia, doświadczenia czegoś więcej, było…