Wpływ wysokich technologii na rozwój poznawczy dzieci w wieku niemowlęcym i po niemowlęcym.

Wpływ wysokich technologii na rozwój poznawczy dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym.

Wczesna ekspozycja dziecka na zbyt długie oglądanie telewizji w kontekście działania prawej i lewej półkuli?

Zawsze wiedziałem, że oglądanie telewizji ma negatywny wpływ na rozwój dziecka w wieku niemowlęcym czy po niemowlęcym. Zresztą, tak same starsze dzieci nie powinny za dużo korzystać z tv czy urządzeń cyfrowych. Natomiast nie miałem pojęcia, że zabawki, które wydają powtarzalne dźwięki, mogą powodować połączenia nerwowe, które wpływają niekorzystnie na rozwój. To samo się dzieje, jak dziecko jest eksponowane na działanie telewizora lub urządzeń elektronicznych.

Ta część mózgu, która specjalizuje się o odbiorze dźwięków niewerbalnych (ośrodek słuchowy prawej półkuli mózgu), niemal całkowicie blokuje ,,lewopółkulowy odbioru przekazów językowych”. W konsekwencji, dwulatek tylko pozornie słyszy mowę dorosłych. Jego mózg nie przetwarza słów, które do niego docierają w wyższych strukturach układu nerwowego. Oczywiście do dziecka docierają wszystkie słowa, które wypowiada dorosła osoba. Jednak wypowiadane słowa odbiera jako dźwięk, więc nie nadaje im żadnego znaczenia. W efekcie dochodzi do sytuacji, w której dzieci “stają się niejako impregnowane na język”. Słowa, które docierają do dziecka, nie są już dalej przetwarzane, ponieważ jego mózg uznaje je za nieistotne.

Dlaczego takie ważne jest pobudzenie kory wzrokowej i ruchowej u dziecka w wieku niemowlęcym?

Pobudzenie kory wzrokowej i ruchowej u dziecka w wieku od 4 do 6 miesięcy, jest bardzo ważne, jeżeli chcemy, aby dziecko prawidłowo się rozwijało. Najprościej to zrobić poprzez wzbudzanie zainteresowania nową zabawką lub innymi przedmiotami, których dziecko wcześniej nie widziało. Pokazywanie dziecku nowego przedmiotu np. poprzez przybliżanie i oddalanie go, wprawia w ruch całe ciało dziecka: Nóżki, rączki, oczy, głowę. Cały organizm niemowlęcia zaczyna pracować. Kora mózgowa dziecka jest odpowiedzialna za różne czynniki – 1/3 odpowiada za widzenie, 1/3 za planowanie wykonywanie. Poprzez zabawę z dzieckiem w ten sposób, wpływamy na kształtowanie  funkcji poznawczych u dziecka.

Dlaczego bezpośrednia komunikacja z drugim człowiekiem jest dla dziecka w wieku niemowlęcym lepsza niż długotrwałe oglądanie telewizji?

,,… komunikacja z drugim człowiekiem jest podstawą głębszego przetwarzania informacji..”

,,Cyfrowa Demencja” Manfred Spitzer

Telewizor wisi na ścianie, jest nieruchomy. W momencie, kiedy dziecko “zawiesza się na telewizorze”, to całkowicie nieruchomieje. Ponadto, przestaje ono reagować na głos rodziców. Można uznać, że zostało zahipnotyzowane. Jest tak, ponieważ dziecko nie posiada jeszcze „zdolności całościowego rejestrowania obrazów i dźwięków docierających z różnych źródeł” (Spitzer 2013, s 123). Konsekwencją „przedawkowania” telewizora u dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, są zaburzenia rozwoju i opóźnienie rozwoju mowy. Następnie, używanie telewizora oraz komputera do nauki, powoduje trudności z koncentracją. Skutkuje to problemami z czytaniem, pisaniem, uczeniem się i nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami.

Źródła:
Jagoda Cieszyńska – Różek | Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju ( Uniwersytet Pedagogiczny )
2. ,,Cyfrowa Demencja” Manfred Spitzer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *