Psychologiczna koncepcja poznawcza człowieka

koncepcja poznawcza

Z wyróżnionych koncepcji rozwoju człowieka najbardziej odpowiada mi koncepcja
poznawcza człowieka. Według mojej opinii w sposób najbardziej przystępny i zdroworozsądkowy przedstawia rozwój człowieka, tak jak ja to odbieram. W poniższym eseju postaram się uzasadnić, dlaczego na tę koncepcję padł mój wybór. A także dlaczego, nie zdecydowałem się na wybór innych koncepcji.

Koncepcja poznawcza człowieka


Według koncepcji poznawczej człowieka a dokładnie według jednego z jej podstawowych
założeń człowiek jako jednostka posiada umiejętność przyjmowania oraz interpretowania
informacji, a także nadawania wartości pozyskiwanym informacją. Co więcej, na podstawie zgromadzonych i przeanalizowanych informacji podejmuje działania i sprawuje kontrolę nad swoimi działaniami. Podkreślając tym samym, że na podstawie poznanych danych potrafi on samodzielnie dokonywać analiz i jest w stanie samodzielnie wyciągnąć wnioski, dzięki temu, że posiadł umiejętność interpretacji i pozyskiwania tych danych bez względu na okoliczność.


Oczywiście z tą teorią nie godzą się behawioryści twierdzący, że działaniami człowieka można sterować za pomocą zewnętrznych czynników środowiskowych, chociażby kąsając ich lub nagradzając. Ja jednak osobiście uważam, że człowiek jednak jako istota obrażona inteligencją potrafi działać samodzielnie i celowo.


Zwolennicy tej koncepcji, do której i ja należę odrzucają zasady psychologii
behawiorystycznej i psychoterapii dynamicznej. Uważają oni, że jedną słuszną metodą jakby to można określić, modyfikacji człowieka jest systematyczne i celowe wychowanie, które umożliwia człowiekowi lepsze poznanie środowiska społecznego oraz własnej wartości.

Według zwolenników psychologii poznawczej człowiek posiada zdolność do dokonywania oceny, ponieważ jest jednostką obdarzoną inteligencją. Kryterium dokonywania ocen może być różne, ale zawsze wywodzi się ono ze zdolności analitycznych człowieka i z faktu, iż potrafią on przetwarzać dane.

koncepcja poznawcza

Koncepcja poznawcza. Czym jest Inteligencja ?

Jeden z psychologów, którzy w mojej ocenie są zdecydowanie zwolennikami teorii koncepcji poznawczej człowieka, określa, że człowiek posiada inteligencję i sformalizował to pojęcie, określając go formalną koncepcją inteligencji. Inteligencję człowieka określa on tak:

Inteligencja jest to zdolność przystosowania się do okoliczności dzięki dostrzeganiu abstrakcyjnej relacji, korzystaniu z uprzednich doświadczeń i skutecznej kontroli nad własnymi procesami poznawczymi.

Edward Nęcka

Świadome podejmowanie decyzji.

Uważam, że określenie, które przedstawia człowieka jako jednostkę, której
zachowania wynikają przede wszystkim z tego, że poznał daną okoliczność, czy też sytuację, a następnie w odpowiedni sposób ją przeanalizował. Potrafi też określić swoje oczekiwania co do danej sytuacji.

Z pewnością zainteresuje cię artykuł: Procesy poznawcze. Zapraszam do lektury 🙂

Np. według behawiorystów człowiek w wyniku zagrożenia ze strony drugiego człowieka podjął decyzję o swoim działaniu, w tym przypadku załóżmy, że uciekł przed napastnikiem, tylko ze względu na fakt, że zmusiły go do tego czynniki zewnętrzne, którym był bodziec strachu wywołany przez napastnika. Zwolennicy tacy jak ja teorii poznawczej twierdzą natomiast, że decyzja o ucieczce w tym przypadku wynika z faktu, że człowiek przeanalizował całą sytuację, ocenił realne zagrożenie, posiłkując się posiadanymi danymi z otoczenia i dlatego podjął jedyną słuszną decyzję o ucieczce.

Uważam, że powyższe przykłady, a także przytoczenia zwolenników psychologi
poznawczej pokazały w jasny sposób, że jestem zwolennikiem tej teorii, ponieważ stawiają one człowieka jako jednostkę inteligentną, potrafiącą dokonywać analiz. Udowadnia również, że inteligencja może być również dobrym sposobem na wyjaśnianie zachowania, jakimi kierują się ludzie.

Zapraszam również na bardzo inspirujący blog mojej żony, dla wszystkich rodziców i nauczycieli -> kwiecien.academy

źródło:

  1. Psychologia. Podręcznik akademicki pod. red. J. Strelaua, t. 2, Psychologia ogólna, GWP, 2 Gdańsk 2000
  2. Psychologia poznawcza, Edward Nęcka, Jarosław Orzechowski, Błażej Szymura, Wydawnictwo 3 Naukowe PWN, Warszawa 2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *