Procesy poznawcze

Procesy poznawcze - czym są, jak się ich uczyć?
Procesy poznawcze - czym są, jak się ich uczyć?

Procesy poznawcze – Szerokie rozumienie.

Procesy poznawcze -Osobiście uważam to za bardzo ważny temat. Świadomości o tym, że istnieje coś takiego jak proces poznawczy, ludzie powinni się uczyć już w 4 klasie szkoły podstawowej. Jestem ojcem czwórki i dzieci i uważam, że w tym wieku zamiast tylu lekcji historii, fizyki czy geografii dzieci powinny się uczyć jak odbierać i interpretować otaczający go świat.

Często dochodzi do patologicznych zachowań w społeczeństwie. Przyklejamy komuś łatki, szufladkujemy go i określamy. Nie badając: Jakie są przesłanki jego zachowania? Dlaczego taki jest? Ekstremalny przykład. (takie lubię najbardziej).

Procesy poznawcze - czym są, jak się ich uczyć?
Procesy poznawcze – czym są, jak się ich uczyć?

Samotna kobieta, która często zmienia partnerów seksualnych, bywa na imprezach, ubiera się bardzo sexy – przez „Janusza psychologii” zostanie bardzo brzydko nazwana. Dla potrzeby tej pracy nazwijmy ją „wyzwoloną kobietą” . Ubocznie należy wskazać, że mężczyzna zachowujący się tak samo jak „wyzwolona kobieta” jest w naszej kulturze w ogóle inaczej określany.

Teraz nie znając motywów działania naszej bohaterki będziemy ją ,,łatkować”. Kiedy potrafimy rozpoznać przyczyny jej zachowania, emocje jakie w sobie chowa to dochodzimy do wniosku, że nasza ocena była błędna. Okazuje się, że ,,wyzwolona kobieta” jest osobą po nieudanym związku. Były partner ją zdradzał i wykorzystywał emocjonalnie. Była w rozsypce, z początkami głębokiej depresji. Miała dwa wyjścia; zacząć brać leki „na chęć życia” i popijać je alkoholem, albo wyjść z domu i korzystać z życia.

Następnie Hermann ( 1999 ) w swoich pracach wskazuje to, jak bardzo kat potrafi wpływać na swoje otoczenie. Jak bardzo dba o to, żeby jego rodzina wyglądała idealnie. Jest mistrzem gry pozorów. Oczywiście ostry umysł wyłapie takiego gracza. W domu natomiast jest sprawcą przemocy: fizycznej, ekonomicznej, seksualnej, psychicznej lub każdej innej nieokreślonej w przedmiotowej pracy.

Koncepcja Frijdy

Koncepcja Frijdy ( 1988 ) jasno wskazuje: ,,Że ludzie reagują nie tyle na rzeczywiste cechy sytuacji, ile na jej interpretacje”

Bardzo fajnie o tym mówi prawo znaczenia sytuacyjnego,

„Emocje powstają w odpowiedzi na struktury znaczeniowe sytuacji; różne emocje powstają w odpowiedzi na różne struktury znaczeniowe”

Maruszewski, T. (2001). Psychologia poznania. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Wniosek jest taki, że aby pojawiła się emocja musi dojść do interpretacji informacji, jakie posiada jednostka. Mogą to być informacje wygenerowane w głowie oraz takie, które napływają z otoczenia.

Najmocniejszy wniosek.

Całe życie wydawało mi się, że emocje to automatyczna odpowiedź na to się dzieje dookoła. Na wszystkie bodźce, które na mnie spływają. Najśmieszniejsze jest to, że byłem przekonany o słuszności moich emocji – reakcji.

Emocja jest niczym innym, jak próbą ustosunkowania się do danej sytuacji/bodźca przez pryzmat naszego rozumowania, informacji, jakie powstają w naszej głowie oraz tych, które do nas trafiają. Niestety bardzo często tak jest, że nie pamiętamy danego zdarzenia a jego interpretacje. Ponadto często przyjmujemy, że ta nasza interpretacja mówi o tym, jak dane zdarzenie z przeszłości przebiegało.

Wąskie rozumienie

W wąskim rozumieniu psychologii poznawczej mówimy, kiedy dochodzi do takiej analizy danych lub przekształceń tych danych, by wykorzystywać je do tworzenia nowych danych, wiedzy lub do programowania zachowań.

Dla przykładu. Sam obraz, impuls, który dociera do siatkówki naszego oka, sam w sobie nic nie znaczy. W momencie, w którym zinterpretujemy ten obraz jako rosłego mężczyznę biegnącego w naszą stronę z maczetą, to możemy to nazwać początkiem przetwarzania danych.

Po szybkiej analizie danych możemy określić czy dana sytuacja jest dla nas zagrożeniem, czy nie. Oczywiście, jest to bardzo duże uproszczenie. Dzięki przetwarzaniu informacji można wytłumaczyć zachowania innych ludzi oraz podejmować decyzje.

Procesy poznawcze czy procesy emocjonalne ?

Dobre pytanie. Mamy emocjonalnie podchodzić do bodźców, jakimi codziennie jesteśmy zasypywani czy wszystko analizować, racjonalnie łączyć, wyciągać wnioski? Mam nadzieje, że dość jasno pokazałem różnice między procesem poznawczym wąskim a szerokim. Uważam, że procesy poznawcze są niczym innym, jak narzędziem jakie wyposażyła nas ewolucja.

Dzięki temu możemy kochać, bać się, nienawidzić, prowadzić wojny czy planować podróż. Możemy marzyć, pragnąć, posiadać ideały. Dzięki temu możemy rozwijać się i bezpiecznie funkcjonować w naszych mikro społeczeństwach.

Kłaniam się nisko,

Mateusz Kwiecień

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *