Inteligencja u dziecka

Inteligencja u dziecka – według wielu badań inteligencja ma bardzo duży wpływ na osiągnięcia w nauce.  „inteligencja jednostki jest czynnikiem wpływającym na jej uczenie się” (Włodarski i Matczak, 1992 s. 102). Jednak nie jest tak do końca, że poziom posiadanej inteligencji jest przyczyną porażek w szkole. Oczywiście trzeba wskazać, że dzieci z poziomem IQ poniżej 80 mogą mieć problemy w nauce, (Tyszkowa, 1964) to według mnie nie deprecjonuje w żaden sposób możliwości dziecka.

Następnie należy wskazać, że nie ma bardzo dużej różnicy lub nie ma żadnej w wynikach nauki między dziećmi bardzo inteligentnymi a średnio inteligentnymi. Natomiast korelacja między dziećmi o średnim ilorazie inteligencji i niskim jest już widoczna i potrafi być bardzo duża.

Inteligencja u dziecka – dwa czynniki, które mają bardzo duży wpływ na poziom inteligencji.

 • stany depresyjne
 • stany lękowe

W takich sytuacjach dochodzi do momentu, że dziecko o bardzo wysokim ilorazie inteligencji nie radzi sobie z nauką. Ponadto dochodzi do tego wycofanie, niechęć chodzenia do szkoły, agresja słowna jak i fizyczna.

Bunt nastolatka

Inteligencja u dziecka

Niestety rodzice bardzo często interpretują to mylnie jako ,, bunt nastolatka” albo inne zaburzenia somatyczne. Depresja jest specyficzną chorobą, która w obrazie klinicznym może przypominać inne zaburzenia tzw. ,, maski depresji”. Dlatego w przypadku zaobserwowania, jakichkolwiek zachowań odbiegających od normy należy natychmiast skontaktować się ze specjalistą. Najgorsze, co może zrobić rodzic w takiej sytuacji, to radzić się innych rodziców lub szukać rozwiązania problemu w internecie.

Stany lękowe oraz depresyjne obniżają poziom inteligencji, a dziecko zostawione bez pomocy może zachorować na depresje.

Czyli jaki jest z tego wniosek ? Inteligencja u dziecka ma wpływ na wyniki w nauce czy nie ma ?

Poziom intelektualny jest czynnikiem, od którego zależą uzyskiwane wyniki, ale przyczyny niepowodzenia w szkole leżą zazwyczaj w poza intelektualnych właściwościach ucznia (Kupisiewicz, 1970). Co ciekawe należy wskazać, że dzieci z wysokim ilorazem Inteligencji, nie mają wyników w nauce na miarę swoich możliwości. Najprawdopodobniej jest to spowodowane niedoskonałymi testami na inteligencje oraz nieefektywnym systemem nauczania.

Czyli predyspozycje umysłowe takie jak inteligencja, pozwalają określić szybkość nauki, możliwości opanowania materiału w danym czasie ale nie pomogą w przewidywaniu osiągnieć szkolnych.

Na to poza inteligencją mają następujące czynniki:

 • stan zdrowia
 • motywacja
 • temperament
 • sytuacja materialna
 • warunki kulturowe
 • podejście rodziców do nauki
 • organizacja pracy w domu
 • dieta
 • uprawiany sport
 • dostęp do ,,wiedzy”

Szukasz kart pracy dla dzieci ? Zapraszam na stronę kwiecien.academy 🙂