Category: Psychologia

krzyczenia na dzieci

Konsekwencje krzyczenia na dzieci

Konsekwencje krzyczenia na dzieci. Każdy rodzic chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Jako rodzice uważamy, że wiemy lepiej, czego w danym momencie potrzebuje nasz maluszek. Bez większych wyjaśnień oczekujemy od

Inteligencja u dziecka

Inteligencja u dziecka – według wielu badań inteligencja ma bardzo duży wpływ na osiągnięcia w nauce.  „inteligencja jednostki jest czynnikiem wpływającym na jej uczenie się” (Włodarski i Matczak, 1992 s. 102). Jednak